netPublica Alapítvány
1237 Budapest,
Hrivnák Pál utca 154.
Tel: +36-1-283-4448
E-mail

Európai Uniós kérdőív


NCA-NK-10-A-0163
Határmentes civil együttműködés az EU-ban

A kérdőív 77 kérdést tartalmaz. A kitöltés sorá több alkalommal célszerű menteni!
30 perc után a bejelentkezés érvényét veszti, és a nem mentett válaszok elvesznek!
Mentés után a kitöltés addig folytatható, míg van megválaszolatlan kérdés.
Miután minden kérdésre kaptunk választ, a mentéssel egyidőben a kérdőívet lezárjuk, utána nem folytatható!
Sok sikert kívánunk!

1. kérdésMikor csatlakozott Szlovákia az Európai Unióhoz?
2004.01.01.
2004.05.01.
2005.01.01.
2. kérdésHány ország csatlakozott az Európai Unióhoz Magyarországgal együtt?
5
7
10
3. kérdésHány hivatalos nyelv használható az Európai Unióban?
12
15
23
27
4. kérdésMelyik országnak a legkisebb a népsűrűsége a felsoroltak közül?
Észtország
Lettország
Finnország
5. kérdésMelyik BeNeLux állam fővárosában készült a kép?
 
Belgium
Hollandia
Luxemburg
6. kérdésMelyik alábbi országban van a legtöbb hivatalos nyelv?
Írország
Finnország
Belgium
Ausztria
7. kérdésAlábbiak közül melyik a legnagyobb területű ország?
Franciaország
Németország
Olaszország
8. kérdésMelyik országhoz tartoznak a Nyugati-Fríz szigetek?
Németország
Hollandia
Olaszország
Görögország
9. kérdésMikor írták alá a Maastrichti Szerződést?
1975
1990
1992
1998
10. kérdésMelyik alábbi ország nemzeti lobogójában nincs piros szín?
Lettország
Svédország
Belgium
Németország
11. kérdésMelyik város fekszik közelebb az Északi-sarkhoz?
Helsinki
Koppenhága
Stockholm
12. kérdésMelyik alábbi ország nem csatlakozott még az Eurózónához?
Málta
Lengyelország
Ciprus
13. kérdésMelyik alábbi ország csatlakozott az Eurózónához?
Dánia
Írország
Csehország
14. kérdésMelyik városban található az Európa Parlament képen látható épülete?
 
Brüsszel
Luxemburg
Strassbourg
15. kérdésMelyik ország határos Litvániával és Észtországgal?
Lengyelország
Lettország
Finnország
16. kérdésMelyik nyelv nem hivatalos Máltán?
Olasz
Angol
Máltai
17. kérdésMelyik évben csatlakozott Svédország az Európai Unióhoz?
1973
1986
1995
1997
18. kérdésMelyik ország nem 1973-ban csatlakozott az Európai Unióhoz?
Dánia
Írország
Spanyolország
19. kérdésMelyik alábbi EU ország nem tagja a NATO-nak?
Dánia
Svédország
Lettország
20. kérdésMelyik alábbi EU ország államformája köztársaság?
Spanyolország
Belgium
Franciaország
Luxemburg
21. kérdésMelyik alábbi EU országban van királynő?
Észtország
Szlovénia
Ausztria
Hollandia
22. kérdésMely alábbi EU ország nem tagja a Schengeni övezetnek?
Észtország
Nagy-Britannia
Szlovénia
Olaszország
23. kérdésMelyik Olimpiát rendező város nem főváros?
Barcelona
Stockholm
Helsinki
London
24. kérdésMelyik Európai politikus nevét viseli a képen látható épület?
 
Willy Brandt
Francois Mitterand
Antall József
25. kérdésMelyik EU tagországhoz tartozik az EU legdélibb pontja?
Görögország
Spanyolország
Portugália
Ciprus
26. kérdésMiről szól a Schengeni Egyezmény?
Belső határellenőrzés megszüntetéséről
Közös nyelv bevezetéséről
Közös ÁFA bevezetéséről
Közös pénz bevezetéséről
27. kérdésMikor írták alá a Nizzai Szerződést?
1999
2001
2004
2007
28. kérdésMelyik az Európai Unió legmagasabb pontja?
Mont Blanc du Courmayeur
Mont Blanc
Elbrusz
Aneto
29. kérdésMit hoztak létre a Római Szerződéssel?
Észak-Atlanti Szövetséget
Európai Uniót
Európai Gazdasági Közösséget
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsát
30. kérdésMikor írták alá a BeNeLux államszövetséget?
1944
1947
1949
1955
31. kérdésMelyik alábbi nyelv nem szláv?
Bolgár
Szlovák
Román
Szlovén
32. kérdésMelyik EU tagországhoz tartozik az EU legnyugatibb pontja?
Írország
Spanyolország
Portugália
Dánia
33. kérdésMelyik EU országból származik a Gouda sajt?
Németország
Franciaország
Hollandia
Belgium
34. kérdésMelyik Skandináv ország fővárosában készültek a képek?
 
Svédország
Dánia
Finnország
35. kérdésMelyik EU tagországhoz tartozik az EU legészakibb pontja?
Finnország
Svédország
Norvégia
Dánia
36. kérdésMelyik Európai Uniós ország számít a legnagyobb borteremelőnek?
Franciaország
Magyarország
Spanyolország
Olaszország
37. kérdésHány ország tagja jelenleg az Európai Uniónak?
12
25
27
29
38. kérdésMikor szűnt meg a határellenőrzés Magyarország és Szlovákia közt?
2004.05.01.
2007.01.01.
2007.12.21.
2008.01.01.
39. kérdésMelyik ország nem csatlakozott az Európai Unióhoz?
Románia
Bulgária
Svájc
Portugália
40. kérdésMelyik városban nem ülésezik az Európa Parlament
Brüsszel
Luxemburg
Strassbourg
41. kérdésMikor adták át a Szlovákiát Magyarországgal összekötő felújított Mária-Valéria hidat?
1999.03.07.
2000.08.20.
2001.10.11.
2004.05.01.


Tovább...